Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
MƏQALƏLƏR


AMEA-nın müxbir üzvü MUXTAR KAZIM OĞLU İMANOV
dərc olunmuş elmi işlərinin

SİYAHISI

 

 
 
 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.