Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
 
21.10.2014

Muxtar Kazımoğlu qızıl medal ilə təltif olunub

“Avropa Nəşr Mətbu Evi” mükafat komissiyasının qərarı ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, istedadlı gənc alimlərin hazırlanmasında səmərəli fəaliyyətinə, epos, nəsr sahəsində olan uğurlu tədqiqatlarına, çoxsaylı elmi-publisistik kitablarına, gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında və Azərbaycanın ayrı-ayrı regionları üzrə folklor antologiyalarının hazırlanmasında göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərinə görə AMEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazım oğlu İmanov “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı ilə təltif olunub.

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.